Mijnwater
energie


Toen de mijnen sloten, vulden de mijnschachten zich met grondwater. Door de natuurlijke opwarming van de aarde behoudt dit water een constante temperatuur. Het water in de onderste delen van de voormalige mijn is arm, het hoger gelegen water is relatief koud. Het water wordt in Heerlen gebruikt als nieuwe bron voor het leveren van warmte en koude.

 

Wat is het voordeel van mijnwater?

Het grootste voordeel? Een forse besparing op de CO²-uitstoot en dus goed voor het klimaat. Wonen in Maankwartier levert een positieve bijdrage aan het milieu.


 

Hoe komt mijnwater energie in een woning?

Aan de noordzijde van Maankwartier komt een ondergrondse energiecentrale. Die centrale zet restwarmte van mijnwater om in energie, geschikt om Maankwartier te verwarmen. Met behulp van een distributienet van leidingen worden de appartementen en commerciële ruimten voorzien van koude, warmte en warm tapwater. De buffervaten, die in januari 2013 in Maankwartier zijn geplaatst, vangen een eventueel overschot aan energie tijdelijk op.

mijnwater-energie-heerlen.jpg

 

Hoe zit het met de kosten voor de gebruiker?

Afnemers krijgen een factuur van Mijnwater BV. Op de factuur staat een vastrechtbedrag voor het leveren van warmte en koude. Daarnaast een bedrag voor de verbruikte energie voor zowel verwarmen van het water tot warm tapwater als de warmte voor de vloerverwarming. Mijnwater BV betaalt de energiekosten van de boosterwarmtepomp. De hoogte van de kosten is vergelijkbaar met de kosten voor gas. Uiteraard kunnen afnemers de meterstanden zelf bijhouden.